cms-info

Inscrie-te si primesti 100 de puncte bonus

 

Termeni si conditii

 

Sunt de acord ca SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucureşti, Sector 2, Soseaua Pipera nr. 43, Cladirea Floreasca Park, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti sub nr. J40/16947/1994, cod de înregistrare fiscala RO6194577, sa prelucreze datele mele introduse pe site-ul www.clubisover.ro, prin imputernicit MEDIAPOST HIT MAIL S.A.. Datele vor fi stocate in Romania si nu vor fi distribuite catre terti cu exceptia companiilor implicate in desfasurarea campaniei Club Isover, pe baza contractelor de furnizare de servicii pentru administrarea campaniei, cu scopul de administrare campanie, achizitie si expediere a premiilor, trimiterea de instiintari cu privire la statusul punctelor si a produselor comandate, informari despre solutiile si produsele SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. si in scop statistic. Furnizori de servicii pentru campania “CLUB ISOVER” care vor primi datele mele personale sunt:

  • MEDIAPOST HIT MAIL SA – imputernicit prelucrare date cu caracter personal si funizor se servicii de administrare campanie, raportare statistica
  • Dante International: furnizor de premii si logistica.
  • Dedeman SRL: furnizor de premii si logistica.
  • Urgent Cargus: furnizor servicii logistica

Am citit si imi cunosc drepturile:

 

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L., cu sediul  in Bucuresti,  Sector 2, Soseaua Pipera nr. 43, Cladirea Floreasca Park, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41.  sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail isover.romania@saint-gobain.com .

 

Drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document pentru operatorul SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. si Mediapost Hit Mail, pe de o parte, si fiecare utilizator al platformei furnizata de catre SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L., pe de alta parte, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document va fi adus spre solutionare in fata instantelor romanesti.