cms-info

Inscrie-te si primesti 100 de puncte bonus

 

Act Aditional nr. 1 / 13.04.2020 la Regulamentul oficial al programului de fidelizare

CLUB ISOVER

 

Programul de fidelizare “Club Isover” (denumit in continuare „program de fidelizare”) organizat si desfasurat de catre SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. – B.U. Isover, cu sediul in Bucureşti, Sector 2, Soseaua Pipera nr. 43, Cladirea Floreasca Park, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti sub nr. J40/16947/1994, cod de înregistrare fiscala RO6194577 (denumit in continuare “Organizatorul”), a decis modificarea regulamentului oficial in urmatoarele conditii:

Avand in vedere impunerea starii de urgenta în contextul pandemiei COVID-19, in baza art. 10 Forta Majora si art. 14 la Regulamentul oficial al campaniei, Organizatorul a decis intreruperea Programului de fidelizare Club Isover www.clubisover.ro incepand cu data de 15.04.2020.

Organizatorul va pune la dispozitia participantilor o noua platforma de fidelizare Club Expert Saint Gobain, urmand ca participantii sa primeasca o informare in acest sens.

Regulamentul se modifica astfel:

Art. 2. DURATA SI ARIA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelizare CLUB ISOVER, va fi organizat și se va desfășura  în perioada  25 Ianuarie 2019  – 14 Aprilie 2020 (”Durata Programului”), la nivel national.

Art. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

În acest program de fidelizare vor fi luate în considerare toate achizițiile de produse incluse în program, începând cu data de 25 Ianuarie 2019  până pe data de 14 Aprilie 2020, inclusiv.

Prezentul Act Aditional face parte din RegulamentuI Campaniei, pe care il completeaza in consecinta, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate. Modificarile prevazute de prezentul Act Aditional vor fi aduse la cunostinta publicului conform dispozitiilor legale.

 

Organizator

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. – B.U. Isover

 

 

Regulamentul oficial al programului de fidelizare

CLUB ISOVER 2019

25 Ianuarie 2019  – 31 Decembrie 2020

 

Art. 1. ORGANIZATORII PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Organizatorii programului de fidelizare CLUB ISOVER (denumit in continuare „program de fidelizare”) sunt SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. – B.U. Isover, cu sediul in Bucureşti, Sector 2, Soseaua Pipera nr. 43, Cladirea Floreasca Park, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti sub nr. J40/16947/1994, cod de înregistrare fiscala RO6194577 si MEDIAPOST HIT MAIL S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Siriului, Nr. 42-46, etaj 3, sector 1, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/13124/2004, Cod de Inregistrare Fiscala RO 13351917.

Programul de fidelizare se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la programul de fidelizare.

Organizatorii își rezervă dreptul, în cazuri excepționale, de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului modificările efectuate, prin intermediul site-ului www.clubisover.ro cu respectarea unui termen de cel puțin 30 zile.

Art. 2. DURATA SI ARIA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelizare CLUB ISOVER, va fi organizat și se va desfășura  în perioada  25 Ianuarie 2019  – 31 Decembrie 2020 (”Durata Programului”), la nivel national.

Art. 3. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

În cadrul programului (denumite în cele ce urmează ”Produsele Participante”) participă produsele comercializate de catre SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. sub marca ISOVER, asa cum sunt acestea enumerate in Anexa 2 a prezentului Regulament.

Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

În program are dreptul să participe orice persoană  fizică identificata ca reprezentant al unei Persoane Fizice Autorizate (PFA) sau al unei persoane juridice (PJ), utilizator final al Produselor Participante, cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii programului, care pe parcursul desfașurării programului achizitioneaza Produse Participante dintre cele mentionate in Anexa 2 la Regulament din cadrul magazinelor agreate sau de la distribuitorii autorizati conform Anexei 2 la Regulament si care deține un cont activ pe pagina www.clubisover.ro, denumită în cele ce urmează “Participant”. 

Conturile Participanților se crează de către acestia, pe baza datelor declarate de către fiecare Participant în formularul de înscriere pe care au posibilitatea să îl acceseze gratuit și să îl completeze pe  www.clubisover.ro.

Fiecare Participant care si-a creat un cont se consideră înscris în program, indiferent dacă acesta folosește sau nu contul respectiv.

Nu pot participa la acest program de fidelizare angajatii Organizatorilor, sau ai celorlalte companii implicate în organizarea şi desfăşurarea programului de fidelizare precum si rudele acestora de gradul I si II.

Nu pot participa la acest program de fidelizare distribuitorii, vanzatorii, revanzatorii, companiile ce activeaza in domeniul constructiilor sau in domenii auxiliare constructiilor – si nici angajatii aferenti acestora.

Meserias/Utilizator Final in cadrul prezentului regulament este orice persoană fizică, reprezentant al unei PFA sau PJ, care dovedeşte că a cumpărat cel putin un Produs Participant din cadrul magazinelor agreate sau de la distribuitorii autorizati conform Anexei 2 la Regulament, în scopul utilizării acestuia in perioada campaniei.

Dovada utilizarii in mod direct se va face de catre cei vizati mai sus, prin:

- incarcarea / upload pe site–ul / platforma online www.clubisover.ro a facturii fiscale ce dovedeste achizitia Produselor Participante.

De asemenea, Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita spre verificare, oricand, pe perioada campaniei, documentele fiscale primite de Participanti la achizitionarea Produselor Participante inscrise in prezenta campanie.

Participarea la prezentul program are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate persoanei fizice care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Art. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

Acest program permite tuturor Participantilor sa castige premii prin colectarea facturilor fiscale eliberate la achizitionarea de Produse Participante (conform Anexei 2) si raportarea acestora direct in platforma online a Programului in vederea acumularii de puncte si a comandarii de premii.

În acest program de fidelizare vor fi luate în considerare toate achizițiile de produse incluse în program, începând cu data de 25 Ianuarie 2019  până pe data de 31 Decembrie 2020, inclusiv.

Achizitia Produselor Participante de la magazinele agreate/distribuitorii autorizati ofera dreptul la crearea unui cont activ in aplicatia online www.clubisover.ro.

Participanții vor avea posibilitatea să participe în program prin crearea unui cont pe site-ul www.clubisover.ro, prin completarea formularului de înregistrare. Participantul va primi un SMS de confirmare a înregistrării.

Participantul va desfășura toate activitățile din program pe baza  numarului personal de telefon mobil și a parolei alese în cadrul formularului de înscriere. Utilizatorul va accesa site-ul www.clubisover.ro și se va autentifica în contul creat pe site folosind numarul de telefon mobil personal și parola aleasă în formularul de înscriere. Dupa autentificare în cont, utilizatorul va putea să desfașoare urmatoarele activitați:

 • să încarce/ trimită facturile
 • să comande premii
 • să verifice situația contului.

Fiecare Produs Participant la promoţie va fi cotat cu un număr de puncte, menționat în Anexa 2 a prezentului regulament.

Valoarea unui (1) PUNCT este de 0.1 RON din valoarea produsului achiziționat fără TVA.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica produsele participante, valoarea achizitiei și punctajul aferent achizitiei acestora, pe parcursul campaniei, cu o informare în prealabil către toți Participanții prin intermediul paginii www.clubisover.ro, cu respectarea unui termen de cel puțin 30 zile.

Pentru a  primi punctele aferente produselor achiziționate, Participanții trebuie:

 • să își acceseze contul creat pe pagina www.clubisover.ro
 • să încarce factura pe site-ul www.clubisover.ro secțiunea - ”Castiga puncte” sau să trimită prin WhatsApp la numarul: 0749255829. Pe WhatsApp se accepta doar facturile trimise de pe numerele de telefon inscrise in CLUB ISOVER. Punctele se vor aloca contului care este inregistrat cu acel numar de mobil.

Punctele acumulate de Participanți vor fi actualizate în contul fiecărui Participant în aplicația de pe site-ul www.clubisover.ro, în termen de maxim 5 zile lucrătoare după primirea dovezilor de achiziție a Produselor Participante la Program. Organizatorii recomanda Participantilor care inscriu in program facturi fiscale continand Produse Participante sa acopere pretul de achizitie al acestora, eventualele discount-uri, precum si orice alte detalii despre produsele de pe factura, altele decat cele participante in program (denumire produs, valoare totala fara TVA a produselor ISOVER / factura).

Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant dovada fizica (in original, integral, nedeteriorat) de achizitiei de catre acesta a Produselor Participante in program.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a elimina din program orice Participant care are un comportament care poate fi considerat fraudulos sau care aduce prejudicii programului.

Punctele pot fi folosite în magazinul virtual disponibil pe site-ul www.clubisover.ro, pe pagina „Catalog premii”. Pe măsură ce se optează pentru anumite premii, din punctajul total al Participantului se scade valoarea în puncte pentru produsele pentru care a optat. Premiile alese de Participanți din magazinul virtual pe baza punctelor acumulate, vor fi expediate pe cheltuiala SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. la adresa persoanei fizice trecută în formularul de inregistrare, în maxim 30 zile lucrătoare de la data selectării (respectiv de la data primirii de către Organizator a comenzii online) și vor fi predate pe baza unui aviz de însoțire a mărfii.

Lista premiilor va fi disponibilă online pe www.clubisover.ro, sectiunea „Catalog premii”. Lista premiilor poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea produselor și a prețului acestora.

Punctele acumulate de un Participant în cadrul unei luni și neconsumate în luna respectivă se vor reporta și în urmatoarele luni, până la epuizare, dar nu mai tarziu de 31 Ianuarie 2021. După această dată, punctele neconsumate devin nule.

Facturile fiscale

 • Un Participant poate participa de mai multe ori in promotie, dar inscriind facturi fiscale distincte.
 • Facturile fiscale, care sa ateste achizitia Produselor Participante in perioada campaniei, trebuie pastrate, in stare buna, pentru validarea premiilor.
 • Facturile fiscale trebuie sa fie corect raportate (poza/ scan incarcata prin upload in sectiunea speciala a site-ului www.clubisover.ro sau prin aplicatie whatsapp la numarul de telefon 0749255829), in caz contrar sunt respinse de sistem si Participantul nu primeste punctele aferente;
 • Poza/ scanul facturilor fiscale incarcate sa fie intregi, reale, lizibile;
 • Facturile fiscale sa fie unice, sa nu mai fi fost incarcate anterior de catre user sau de catre un alt user;
 • Facturile fiscale inscrise pe site sunt validate sau invalidate de catre Organizatori in termen de 10 zile;
 • Fiecare factura fiscala poate fi inscrisa si se valideaza de catre sistem o singura data, pentru Participantul care o va inregistra prima data conform datelor furnizate de sistem (an / zi / ora / minute).
 • Orice Participant care va incerca sa inregistreze o factura fiscala inregistrata anterior de un alt Participant nu va putea face acest lucru, indiferent daca va prezenta dovada fizica a achizitiei sau folosirii produsului.
 • Orice incercare de fraudare (ca spre exemplu, dar fara a ne limita la acestea, inscrierea unor numere de facturi fiscale fictive, inscrierea de catre un singur Participant/mai multi Participanti a acelorasi numere de facturi fiscale, cu aceeasi data, din acelasi magazin, inscrierile Participantilor care detin acelasi nume de familie si au inscris aceeasi factura fiscala) poate fi considerata tentativa de sabotare a programului si se poate solda cu eliminarea Participantului/Participantilor in cauza din program, fara ca Organizatorii sa fie obligati sa-i anunte pe cei invalidati in prealabil. In cazul in care exista suspiciunea de frauda, Organizatorii pot solicita Participantilor sa faca dovada detinerii documentelor fiscale cu care s-au inscris, in original, atat in timpul programului, cat si ulterior perioadei de inscriere.
 • Un numar de factura fiscala, provenind din acelasi magazin, avand aceeasi data de emitere poate fi inregistrata o singura data in program. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului/Participantilor in cauza din program.
 • Organizatorii isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a programului pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. In cazul in care contul unui Participant atrage atentia prin numarul excesiv de participari, Participantul va fi contactat si i se va solicita sa faca dovada facturilor de achizitie a Produselor Participante. In cazul in care Participantul refuza sa faca dovada facturilor fiscale pe baza carora s-a inscris in program, acestuia i se va bloca accesul in cadrul programului si i se vor anula participarile anterioare.
 • Participantii sunt obligati sa pastreze dovada achizitiei Produselor Participante inscrise de acestia in program (factura fiscala) timp de 1 an de zile de la acordarea punctelor si a premiilor aferente, cat si sa dovedeasca oricand, pe toata perioada desfasurarii programului (la solicitarea Organizatorilor), prin prezentarea fizica a acestor documente, inscrierea reala, legitima si de buna credinta a acestora in program. Avand in vedere ca achizitia Produselor Participante este o conditie a participarii in aceasta campanie, daca Participantul se afla in imposibilitate sau refuza probarea achizitionarii produselor/ acumularii corecte de puncte, atunci Organizatorii isi rezerva dreptul sa anuleze de drept punctele acumulate in program, sa solicite restituirea premiilor acordate cat si sa alerteze organele indreptatite, sa suspecteze de frauda informatica orice actiune descrisa anterior, conform art. 249 Noul Cod Penal privind Frauda informatica.
 • De asemenea, Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula comenzile, de a reseta punctele, de a scoate in afara programului orice Participant care nu poate face dovada fizica a achizitiei Produselor Participante inscrise in program. In cazul in care in urma incercarilor de validare nereusite descrise mai sus, daca toate premisele dovedesc ca respectivul Participant poate fi suspectat de frauda informatica sau tentativa de a frauda/ de a sabota cumva programul, Organizatorii vor lua toate masurile legale ce se impun si va anunta organele competente pentru solutionarea acestor situatii.

Art. 6. CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca un Participant să poată participa la acest program și să primească premiile disponibile, acesta trebuie să îndeplinească  urmatoarele condiții:

 • Să îndeplinească toate condițiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;
 • Să achizitioneze în perioada programului Produsele Participante în program, conform mecanismului descris in art. 5;
 • Să fie inscrisi in program pe www.clubisover.ro astfel cum este descris mai sus;
 • Să acumuleze puncte prin înregistrarea în program până la data de 31.12.2020 a facturilor care să dovedească achiziționarea de Produse Participante și care să fie emise exclusiv în perioada campaniei 25 Ianuarie 2019 – 31 Decembrie 2020;
 • Să consume punctele acumulate prin comandarea de premii din magazinul virtual „Catalog premii” de pe www.clubisover.ro, exclusiv în perioada 25.01.2019 – 31.01.2021;
 • Sa pastreze dovada fizica a achizitiei Produselor Participante la promotie. Organizatorii au dreptul sa solicite fizic dovada achizitiei Produselor Participante (constand in factura fiscala).

 

Art. 7. PREMIILE PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Lista de premii se va regăsi pe întreaga perioadă a campaniei pe site-ul www.clubisover.ro la secțiunea „Catalog premii”.

Lista de premii poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea premiilor în stocurile furnizorilor.

Numărul total al premiilor, precum si valoarea unitara si totala a acestora va fi estimat la sfârșitul perioadei promoționale, în funcție de stocul furnizorilor, numărul de participanți care îndeplinesc condițiile de câștig și de numărul premiilor revendicate.

Bugetul maxim de premii al acestei campanii este de 100.000 RON, TVA inclus, comenzile fiind onorate in limita stocului disponibil maxim al acestui buget.

 

Art. 8. LIMITELE RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI

Organizatorul programului de fidelizare nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, urmatoarele:

8.1. Formularele de înscriere sau comenzi primite după data de finalizare a campaniei;

8.2. Pierderile sau întârzierile înscrierilor pe website (de exemplu, dar fără a se limita la) defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului;

8.3. Situațiile în care Participanții înscriu pe pagina web date incorecte, sau produse neparticipante la program;

 8.4. Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care dorește să se înscrie în Campanie;

8.5. Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;

8.6. Răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile. Produsele vor fi însoțite de certificate de garanție si orice cerere de remediere va fi adresată de către Participant direct furnizorului respectivului produs conform termenilor și condițiilor din certificatul de garanție emis de respectivul furnizor;

8.7. Situațiile in care premiul ales de un Participant nu se mai află pe stocul furnizorului la momentul comenzii sau difera pretul;

8.8. Facturile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

8.9. Situatiile in care mai multe persoane revendica aceeasi factura fiscala;

8.10. Organizatorii nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la factura fiscala (ex: facturi fiscale fara denumirea specifica a produselor participante sau ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice a acestor materiale.

8.12. Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

Art. 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Informatiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si cu privire la modul in care se pot depune solicitari/reclamatii privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Art. 10. FORȚA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor, din motive independente de voința lor, de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de forța majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea programului de fidelizare, Organizatorii vor fi exonerati de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această  îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată. Organizatorii, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit sunt obligati să comunice participanților existența acesteia în termen de 5 zile lucratoare de la apariție.

În înțelesul prezentului regulament constituie forta majora  printre altele, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele evenimente:

 • pierderea bazelor de date;
 • avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și acordare a premiilor;
 • erori de tipărire, inclusiv produse prin eroare umană;
 • tentative de fraudă ale mecanismului programului de fidelizare prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 • orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

 Art. 11. LITIGII ȘI FRAUDE

În eventualitatea unor litigii apărute între Organizatori și Participanții la campanie, aceștia vor încerca să le soluționeze, în primul rând, pe cale amiabilă.

Organizatorii nu iși asumă nicio răspundere și nu vor fi parte în disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale care dovedesc achiziția Produselor Participante în program.

Organizatorii sunt îndreptățiti să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program de fidelizare.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorii va sesiza organele competente.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

 

Art. 12. TAXE SI IMPOZITE

MEDIAPOST HIT MAIL S.A., în calitate de Coorganizator, se obligă să calculeze și să vireze, dacă va fi cazul, impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținute de către Participanți, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a Participantilor.

Art. 13. REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit pe întreaga perioadă a programului de fidelizare oricărui solicitant pe web-site-ul www.clubisover.ro.

Acesta se poate solicita gratuit si la INFOLINE 0800 800 815 (apel gratuit din orice rețea, program Luni-Vineri, intre orele 9:00-18:00) sau pe adresa contact@clubisover.ro.

Orice informatie legata de inscrierea in acest program, acumularea de puncte sau comandarea de premii se poate obtine apeland linia de infoline dedicata acestei campanii, 0800 800 815 (apel gratuit din orice rețea, program Luni-Vineri, intre orele 9:00-18:00). Orice sugestie sau reclamatie – participantii o pot transmite prin intermediul adresei de email contact@clubisover.ro.

Art. 14. ÎNCETAREA PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Prezentul program poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea programului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau nu mai este permisă de lege.

Art. 15. DIVERSE

Orice Participant care dorește să reclame Organizatorilor fapte legate de desfășurarea campaniei este încurajat să se adreseze imediat după constatarea faptei pe care dorește să o reclame Coorganizatorului Mediapost Hit Mail S.A, la adresa Str. Siriului Nr. 42-46, sector 1, Bucureşti, cu mentiunea „Club Isover”  sau la adresa de e-mail contact@clubisover.ro.

 

Anexele 1 si 2 fac parte integranta din acest Regulament.

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. – B.U. Isover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al al programului de fidelizare

CLUB ISOVER 2019

25 Ianuarie 2019  –  31 Decembrie 2020

 (“Programul”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Mediapost Hit Mail

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L. –B.U. Isover, cu sediul in Bucureşti, Sector 2, Soseaua Pipera nr. 43, Cladirea Floreasca Park, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti sub nr. J40/16947/1994, cod de înregistrare fiscala RO6194577 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

-              Adresa de e-mail: isover.romania@saint-gobain.com ; sau

-              Adresa postala: SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L., cu sediul  in Bucuresti,  Sector 2, Soseaua Pipera nr. 43, Cladirea Floreasca Park, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Numele si prenumele;
 2. Ocupatia;
 3. Adresa completa
 4. Numarul de telefon;
 5. Adresa de e-mail.

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul Participantilor pentru care exista obligatia de a retine si vira impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in program.

 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

 1. Organizarea si desfasurarea campaniei
 2. Desemnrea si validarea castigatorilor
 3. Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

 

Operatorul are un interes legitim in prelucrarea datelor pe parcursul derularii prezentei Campanii. Prelucrarea datelor Participantilor la Campanie permite Operatorului gestionarea procesului de derulare a Campaniei in conditii optime si acordarea premiilor Campaniei. In anumite cazuri, este necesar sa prelucram datele Participantilor pentru indeplinirea obligatiilor legale conexe acordarii premiilor, precum si pentru a raspunde si a ne apara in fata actiunilor in justitie.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - MEDIAPOST HIT MAIL S.A., societatilor DANTE INTERNATIONAL SA si Dedeman SRL, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei vor fi accesate doar in scopul derularii prezentei Campanii. Accesarea se va face de catre departamentul de marketing, de catre departamentul de vanzari si de catre departamentul IT.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor inscrisi in program vor fi stocate timp de 12 (doisprezece) luni de la data acordarii premiilor.

Datele cu caracter personal al Participantilor vor fi stocate pe diferite suporturi, incluzand formularul de inscriere si alte sisteme. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L., cu sediul  in Bucuresti,  Sector 2, Soseaua Pipera nr. 43, Cladirea Floreasca Park, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41.  sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail isover.romania@saint-gobain.com .

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

 1. Modificarea anexei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 1. Alte prevederi

 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 – Lista produselor participante si punctele aferente

 

Denumire produs

Unitate de masura

Numar puncte 2018

RIO

rola

10

RIO 10

rola

10

RIO 10 ALU

rola

25

RIO 5 ALU

rola

25

AKUSTO 5

rola

15

AKUSTO 7.5

rola

15

DOMO

rola

15

UNIROLL PLUS

rola

20

FORTE

rola

25

PLE

pachet

10

PLE 50 ALU

pachet

20

PLE 100 ALU

pachet

15

PLU

pachet

15

PLU 50 ALU

pachet

25

PLU 100 ALU

pachet

20

Vario KM Duplex (60m2)

bucata

150

Vario KM Duplex (30m2)

bucata

80

Double FIT

bucata

10

Multitape

bucata

40

KB1

bucata

40

 

 

Lista distribuitorilor agreati poate fi gasita aici https://www.isover.ro/directories/distribuitori